พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ            พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ๒๕ พฤศจิกายน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กล่าวรายงานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา  ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมวางพวงมาลา และมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา ร่วมประกอบพิธี จำนวน ๓,๐๐๐ คน

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสดุดีตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา  ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ สำหรับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการประกอบพิธี   ถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ๒๕ พฤศจิกายน