ผอ.สพม.3 ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนายธิรพงษ์ เทโหปการ นักวิชาการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนไทรน้อย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รวมทั้งสิ้น 250 คน