จังหวัดนครปฐมจัดพิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณและโอวาทของผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

25พ.ย.62 พิธีถวายสดุดีพระเกียรติคุณและโอวาทของผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ พระราชวังสนามจันทร์ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานวางพวงมาลา และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนให้พี่น้องลูกเสือได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนครปฐมเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1