ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

12 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายสมาน บุญนรานันท์ อดีต รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 และนายภานุวัฒน์ สิ้นกั้ง โรงเรียนวัดโบกขรณี ในการประเมินนางสาวพารีดะห์ อีแต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแลแวะ โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านและแวะ

ภาพ/ข่าว   มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน     ฟูซียะห์  มาแจ
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th