สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) ขยับผู้บริหารสถานศึกษา 17 ราย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ได้ออกคำสั่งที่ 589/2562 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จำนวน 7 ราย ดังนี้ นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นายระบอบ พลมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม อ.เชียงคาน จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย นางกชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย และนางนัยนา ยิ้มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง อ.ปากชม จ.เลย สพป.เลย เขต 1 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม อ.เชียงคาน จ.เลย

ขณะที่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ออกคำสั่งที่ 696/2562  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 จำนวน 10 ราย ดังนี้ นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าลาด อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายกฤษฎา จันทร์นวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานทอง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู นายณัฏฐ์ชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายเฉลิมพล ชนะพาล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สพป.หนองบัวลำภู เขต 1ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นายจำเนียร มัตกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู และนายพฤทธิ์ ชารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สพม.25 ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

………………………………………..