งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 จังหวัดนครพนม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม. 22 ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยนายสยาม ศริรมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีการเข้าร่วมพิธีจำนวน 2,500 คน โดยผู้บังคับบัญชาการลูกเสือจังหวัดนครพนม ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายการสดุดี และมอบโล่ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนการจัดงานและสถานศึกษาที่นำลูกเสือเข้าร่วมพิธี ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพม.22 ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมพิธี จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย,โรงเรียนนครพนมวิทยาคม,โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์,โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม,โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม,โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม,โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์