สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน 17 เครือข่าย และ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ นำลูกเสือ ยุวกาชาด รวม 18 กอง ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ และบรรดาลูกเสือ-เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์….(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)