สพป.พังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สพป.พังงา ในฐานะสำนักงานลูกเสือจังหวัดพังงา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารี จากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๓ คน เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๙๑ คน ลูกเสือเนตรนารี จำนวน ๑,๓๐๒ คน โดยมี นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพังงา ประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จำนวน ๓ ราย วางพวงมาลา ถวายบังคมและนำลูกเสือประกอบพิธีถวายราชสดุดี และมีนายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพังงา กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง หลังจากเสร็จพิธีทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๖๒