สพป.ชัยนาท จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยนาท ได้มอบหมายให้  นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  เป็นประธานประกอบพิธี วางพวงมาลา  และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 6  ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท  ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท  โดยมี นายสมาน  บุตศรี  ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  นายนิรัช สามัคคี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ได้กล่าวรายงาน การจัดพิธีในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  โดยประธานได้กล่าวให้โอวาทพร้อมเยี่ยมคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี