สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ นำโดย นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมทั้งบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งร่วมกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้กล่าวให้โอวาท ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓