สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่าย”บรรณารักษ์น้อย ..สู่ชุมชน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย “บรรณรักษ์น้อย…สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีนางชโรพร  ผาดไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองดินดำ กล่าวรายงาน  ในการจัดค่ายครั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองดินดำได้รับเกียรติจากโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก ให้เป็นสถานที่ดำเนินการจัดค่าย”บรรณารักษ์น้อย..สู่ชุมชน” ซึ่งมีนักเรียนเข้าค่ายจำนวน 50 คน(จาก 15 โรงเรียน) เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา37 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 11 คนและครูผู้ดูแลนักเรียน 13 คน กำหนดการเข้าค่าย 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านนักเรียนและสมาชิกในหมู่บ้านของตนเอง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ พร้อมด้วยคุณสมบัติการเป็นบรรณารักษ์และมีจิตอาสาในการจัดบริการหนังสือและเพื่อให้นักเรียนสามารถจัดหมวดหมู่หนังสือได้ และประเด็นโน้มน้าวให้ชุมชนมาอ่านหนังสือจากตู้หนังสือได้