จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและหน่วยงาน รวมประกอบพิธีจำนวน 1,500 คน และกำหนดจัดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและ นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงาน จัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 บริเวณสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่