สำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสดุดี

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์  จีนธาดา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เลขานุการสำนักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6  25 พฤศจิกายน 2562  กล่าวคำรายงาน การจัดพีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือทุคนต้องปฏิบัติเพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ของทุกปี

ด้าย นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการถวาย ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น พระองค์ทรงสถาปนาการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จึงเป็นที่ทราบกันดีว่า พระองค์เป็นองค์พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น พระองค์ทรงก่อตั้งการลูกเสือไทยขึ้น ด้วยพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้ กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง สมเป็นลูกผู้ชายและให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม ในยามบ้านเมืองคับขันลูกเสือ อาจทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือปฏิบัติการป้องกันประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองปัตตานี