วันวชิราวุธ ประจำปี 2562 จังหวัดสุรินทร์

วันที่  25  พฤศจิกายน ของทุกปี   เป็นวันวชิราวุธ  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเทิดพระเกียรติแด่      พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  คณะลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดีขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์  โดย  นายนิวัติ  น้อยผาง    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน  การนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นายสุทัศน์  เดชมา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  นำกองลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชาจากโรงเรียนในสังกัด  ร่วมพิธี  ซึ่งวันวชิราวุธ  ประจำปี  2562   มีกองลูกเสือ  เนตรนารี  และผู้บังคับบัญชา จากโรงเรียนต่าง ๆ  ทุกสังกัดในจังหวัดสุรินทร์  ร่วมประกอบพิธี  ประมาณ  1,000  คน