สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโนนงิ้วชนะเลิศโครงงานคุณธรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปรีชา มุทาพร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลวรรณ จันจิตร ครูผู้รับผิดชอบและ เด็กชายณัฐวุฒิ จันดาดี, เด็กหญิงพรรัตน์ โสส้มกบ และเด็กหญิงนริสรา อินตาหามแห นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับประถมศึกษา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าประกวดโครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กไทยรุ่นใหม่ หัวใจจิตอาสา แก้ปัญหาความเสี่ยง ด้วยเสียงดนตรี