สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า

เมื่อเวลา  08.30  น.วันที่  25  พฤศจิกายน  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี  ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์  และวางพวงมาลา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช  องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  โดยมี  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  กองลูกเสือ  เนตรนารี  จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ลูกเสือชาวบ้าน  และจิตอาสา  เราทำดีด้วยหัวใจ  จำนวนประมาณ  825 คน  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ด้วยในวันที่  25  พฤศจิกายน  ของทุกปี  เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต  แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ตามประเพณีที่ปฏิบัติ  จะมีลูกเสือ  เนตรนารี  ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความกตัญญูกตเวทีตาธรรม  ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคม  และถวายราชสดุดี  รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ  เนตรนารี  ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  และสถานที่สาธารณะ  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน  และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเทิดพระเกียรติแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราช  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  จากนั้น  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกองลูกเสือ  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว