สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ประธานและเลขานุการ การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการประเมินฯระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป โดยมีตัวแทนจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1,2,3และสพม.11 เป็นคณะกรรมการ โดยในปีการศึกษา 2562 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการพิจารณาให้เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าว ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2