สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานยุโรป ประจำปีการศึกษา 2561 (DELF Scolaire A1-A2) ให้กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส เขตภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมช่อสารภี อาคารพงศ์สารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี MIS. Caroline SCHMITT ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร และ มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีจำนวน 159 คน เข้าร่วมกิจกรรม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว