ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางเทพี ไวประดับ ประธานคณะผู้ประเมินภายนอก นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา คณะผู้ประเมินภายนอก นายสนองเพ็งบุญ คณะผู้ประเมินภายนอก และ นายเพิ่มศักดิ์ เพิ่มประยูร คณะผู้ประเมินภายนอก ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยมีนางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองให้การต้อนรับ