สพป.พิจิตร เขต 1 จัดกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 09.30น. วันที่ 25 พ.ย 62  นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุวิศิษฎ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ประกอบพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และกล่าวรายงานการจัดงาน ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี 2562 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร วิทยาลัยสารพัดช่าง และลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และเนตรนารี ทั้ง สพป.พิจิตร เขต 1 เขต 2 และสพม.41 รวมทั้งสิ้น 1,466 คน เข้าร่วมพิธี เสร็จพิธีได้แยกย้ายกันไปบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่างๆ ภายในค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จังหวัดพิจิตร   @@@