ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) โดยมีนางสาวจริยา จันทราสา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องในการดูแลคุณค่าทางโภชนาการอาหารกลางวันของนักเรียน และป้องกันมิให้ผู้ไม่สุจริตอาศัยโอกาสและช่องว่างต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แสวงหาประโยชน์จากงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยให้พิจารณานำระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL ) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) จัดทำและพัฒนาขึ้นให้มีความครอบคลุมทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการตามหลักวิชาการและความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมหรือบริบทของแต่ละสถานศึกษา และได้รับการยอมรับ จากการลงพื้นที่ พบว่า โรงอาหารมีความสะอาดเรียบร้อย ดำเนินการให้นักเรียนได้ทานอาหารกลางวันได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ และมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ