สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษาดูงาน พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ

วันนี้ (26 พ.ย. 62) ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมายให้ นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 แห่ง เข้าศึกษาดูงานการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน โดยมีนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าฝึกอาชีพของน้องๆ ที่ไม่ศึกษาต่อ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน และไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำ ปี 2563 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน