รร.สันติสุข จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสภาเยาวชนเทศบาลตำบลสันติสุข​ และโรงพยาบาล​ส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข​ ได้จัดกิจกรรมการอบรม​การตั้งครรภ์​ที่ไม่พร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชายและหญิงในสังคมพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น และเพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประพันธ์ หล่าปวน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ/ข่าว:โรงเรียนสันติสุข