การแข่งขันกีฬา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม.35

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีนิสัยรักการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายพีรพล พรหมมินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน มีการแข่งขันกีฬาไทยสากล 9 ชนิดและคณะสี 5 คณะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์  ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ