สพป. ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบอาคารโรงเรียนบ้านโนนคูณ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารสองชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอบ้านแท่น โดยมี นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอ ครู และนักเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนี้ ได้รับมอบสิ่งปลูกสร้าง และรถโรงเรียน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาและคณะศิษย์เก่า มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นสมบัติของทางราชการไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ได้แก่ อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 มูลค่า 350,000 บาท อาคารอนุบาล มูลค่า 350,000 บาท สนามกีฬาฟุตซอล จาก SCG มูลค่า 120,000 บาท และรถโรงเรียน มูลค่า 120,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท