(มีคลิป)“ทันสะไหม” ร.ร.เลยพิทยาคม 1 ใน 6 วงสุดท้าย HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019 การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วงทันสะไหม นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต (สพม.) 19 (เลย-หนองบัวลำภู) 1 ใน 6 วงสุดท้ายประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019 รอบชิงชนะเลิศและถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 25GMM ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นายณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์ (ครูอู๋) ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนวงทันสะไหม กล่าวว่า หลังเลิกเรียนของวันหนึ่งในเดือนมิถุนายน 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 กลุ่มหนึ่งราว 7-8 คนเดินเข้ามาพบกับตน เพื่อปรึกษาการทำวงดนตรีเพื่อเข้าร่วมประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ รายการ HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019 ครั้งที่ 19 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่สร้างศิลปินมืออาชีพประดับวงการดนตรีประเทศไทยไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น ตูน Bodyslam , CLASH, KALA, LABANOON, Sweet Mullet, Retrospect, Slot Machine, ลุลา เป็นต้น

นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อไปว่า นักเรียนวงทันสะไหม โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงเกิดขึ้นพร้อมกับสมาชิกวงทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วย นางสาวสิรินภา สีขาว ม.4/4  ตำแหน่งทรัมเปท  นายธเนศ พงศ์พิสุทธิโกศล ม.5/4 ตำแหน่งกีตาร์ นายสิรวิชญ์ ขอบทอง ม.5/4 ตำแหน่งทรอมโบน  นายชญานนท์ วิชาศรี ม.5/9 ตำแหน่งกลอง นายวชิรวิทย์ แก้วเกษศรี ม.5/12 ตำแหน่งเบส นายศิวกร ไชยศรี ม.5/13 ตำแหน่งคีย์บอร์ด นายปุรเชษฐ์ แสงชมภู ม.5/13 ตำแหน่งพิณ และนางสาวปาริชาติ อารยะศิลปธร ม.5/13 ตำแหน่งร้องนำ และทีมสนับสนุนวงทันสะไหม อีก 5 คน คือ นายพิชิต พิมพ์เขต    ม.5/4    ตำแหน่งทีมงานอุปกรณ์ นางสาวสุพรรษา นาสอ้าน ม.5/12 ตำแหน่งทีมงานเอกสาร นางสาวพิชาวรรณ คำไล้ ม.4/7    ตำแหน่งทีมงานติดต่อประสานงาน นายปิยชนน์ จันทร์สว่าง ม.4/11 ตำแหน่งทีมงานเครื่องแต่งกาย และนายพิริยกร สุขโข ม.6/1 ตำแหน่ง บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอ โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการฝึกซ้อมทุกวัน ที่ห้องโยธวาทิตดนตรีสากลโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อม ทั้งนี้ยังได้พี่ศิษย์เก่า อย่างเช่น พี่โบ้ท (มือเบส) พี่ไอเดีย (มือกลอง) พี่มะตูม (มือกลอง) เข้ามาช่วยฝึกซ้อมให้กับน้อง ๆ อย่างเต็มความสามารถอีกด้วย โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูธรศรี (ครูบิว) ครูผู้ดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียน

 

ด้วยความมุ่งมั่นของนักเรียนวงทันสะไหม

กับผลงานรอบ Audition 40 วงสุดท้าย ด้วยเพลง “สาวกระโปรงเหี่ยน” ของศิลปิน พี สะเดิด ค่าย GMM Grammy 

ผลงานรอบ HOTTEST 29 วงสุดท้าย ด้วยเพลง “คุ้มมั้ย” ของศิลปิน Blackhead ค่าย GMM Grammy 

ผลงานรอบ HOTHIT 10 วงสุดท้าย ด้วยเพลง “ลูกทุ่งลิซึ่ม” ของศิลปิน เตป้าปา ค่าย GMM Grammy 

และผลงานรอบชิงชนะเลิศ 6 วงสุดท้าย ด้วยเพลง “กระแซะเข้ามาซิ” ของศิลปิน เปาวลี พรพิมล ค่าย GMM Grammy

“ถึงแม้ว่าวงทันสะไหม โรงเรียนเลยพิทยาคม จะไม่ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาบ้าน แต่ประสบการณ์อันหลากหลาย ได้สอนให้พวกเขาได้รับรู้ถึงการทำงานอย่างมืออาชีพ ได้ค้นพบและท้าทายความสามารถของตัวเอง พบเพื่อนใหม่ ได้รับภูมิคุ้มกัน และคำแนะนำในการเล่นดนตรี และทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต อีกทั้งยังนำเสนอความเป็นพื้นบ้านอีสาน จังหวัดเลย สู่สายตาคนทั้งประเทศถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนเลยพิทยาคม และชาวจังหวัดเลย ได้อย่างมีความสุขที่สุดแห่งปี 2562

 

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณ การได้รับความดูแลช่วยเหลือทุนสนับสนุนตลอดการแข่งขันจากคุณวิไลลักษณ์ ศรียา (คุณหน่อย) ซึ่งได้รับการประสานงานจากครูวัชระ น้อยมี ในการประสานงานทุน ชาวจังหวัดเลยทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนเงินทุนการเดินทางของกองเชียร์ คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำโดยนายสถิต วิเศษสัตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนนำทีมกองเชียร์ คณะครู และลูก ๆ นักเรียนไปเป็นกำลังใจถึงขอบเวที ในรอบชิงชนะเลิศ”  นายณัฐพงษ์ กล่าวในที่สุด

 ……………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูจากนายณัฐพงษ์ เกรียงไกรวงษ์ (ครูอู๋) ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม และภาพสวย ๆจากเพจ HOTWAVE MUSIC AWARDS 2019