สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วยรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อแจ้งข้อราชการ และแนวนโยบายการจัดการศึกษาจากสพฐ.และจังหวัดลำพูน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2