ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ วันดินโลก