+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจกีฬานักเรียน กลุ่มสายใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน++

^^^^วันพุธ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มสายใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประสานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน +++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน