สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นางสาววาสนา นิยมธรรม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1 , 2 ,3 ,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง สพฐ. , ประธาน Cluster 1-4 , ผอ.สพป/สพม. , ผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำจังหวัด , ผอ.สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ , ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม