สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของ ผอ.ใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 32 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บริหารสถานศึกษาและนำเสนอผลงานในรอบระยะเวลา 1 ปี