“ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ภาคอีสานตอนบน

เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1,2  ร่วมประชุมสัมมนา”ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11,12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา  อ.เมือง จ.อุดรธานี โดย ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ…ชุลีพร/ข่าว/อิสระ/ภาพ