ผอ.สพป.สร.1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่  28  พฤศจิกายน  2562   นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านนาสาม (เกียรติประชา) อ.เมือง  จ.สุรินทร์  เพื่อตรวจเยี่ยม  ให้กำลังใจ  เยี่ยมชมบริบทโดยรวม  สอบถามถึงสภาพปัญหาและความสต้องการของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ  และให้การดูแลช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์  ต่อไป