สพม.36 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางสายสุดา ใจกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2562  ณ  ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผูู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว