ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เปิดการแข่งแขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จัการทำงานเป็นทีม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน