สพม.20 ร่วมประชุมทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11,12

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 10,11,12  พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โดยมีนายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 รักษาราชการแทนผอ.สพม.20 ร่วมประชุมด้วย