ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน  ทั้งนี้ ก่อนการประชุมประจำเดือน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ได้จัดเจ้าหน้าที่ และสภาเด็กจังหวัดชัยนาท ตั้งบูธรกิจกรรมณรงค์ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก พร้อมติดเข็มสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพ่อตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย  และมอบโล่รางวัลตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562 จำนวน 4 รางวัล และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทจำนวน 4 ราย