++++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเงินมูลนิธิร่วมใจไทยรัฐเพื่อการศึกษาโรงเรียนพึ่งตนเอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

^^วันศุกร์    ที่ 29  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเงินมูลนิธิร่วมใจไทยรัฐเพื่อการศึกษาโรงเรียนพึ่งตนเอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อนำไปปรับปรุงบ้านพักเด็กพักนอนที่ชำรุด  โดยมีนายสุภาพ  กาวิ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมใจไทยรัฐเพื่อการศึกษาโรงเรียนพึ่งตนเอง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพยานในการรับมอบ   ณ ห้องประชุม 2  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  //  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน