สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน และใหัข้อคิดในการปฏิบัติงาน ปูชนียบุคคล และรักเด็ก  สอนเด็กให้เป็นดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และ ปฏิบัติตนให้เข้ากับครู นักเรียน ชุมชนได้ และครูทุกคนจะต้องเป็นครูภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้   ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก