สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  29  พฤศจิกายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ร่วมให้การต้อนรับนางกนกวรรณ   วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และคณะ  ที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์  กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  กระบวนการค้นหาเรื่องราวและเรื่องเล่าของท้องถิ่นและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา  ณ  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี