แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งเตือน สพท.และสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ จากสถานการณ์ฝนตกหนัก และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบและติดตามสถานการณ์ ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ให้รายงานต้นสังกัดทราบเมื่อเกิดสถานการณ์ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก