ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 อ่านหมายรับสั่ง การบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ 1 ธันวาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 อ่านหมายรับสั่ง  ในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร ให้อัญเชิญไปบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 96 รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ วัดใหม่ปลายห้วย อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร