สพป.ชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รร.บ่อทองวิทยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ่อทองวิทยา สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 โดย นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวิทยา ได้นำคณะครูโรงเรียนบ่อทองวิทยา เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านอาคารสถานที่ ด้านการให้บริการ และด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป