สพม.22 ร่วมติดตามตรวจสอบการจัดซื้ออาหารกลางวัน

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.๒๒ เลขานุการคณะทำงานชุดที่ ๒ มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนบ้านปลาปากน้อย อำเภอปลาปาก โดย ท่านนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดที่ ๒ พร้อมด้วย ยุติธรรมจังหวัดนครพนม ผู้แทนนายด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม ผู้แทนนายกอบจ.นครพนม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม ผู้แทน ผอ.กศน.จังหวัดนครพนม และผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครพนม เข้าร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๒