สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1, 2, 3 ,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1 , 2 ,3 ,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง สพฐ. , ประธาน Cluster 1-4 , ผอ.สพป/สพม., ผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำจังหวัด, ผอ.สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ, ผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.สิงห์บุรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)