สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House และ Asia Ambassador ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House และ Asia Ambassador ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี ที่จัดโครงการฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การจัดการสอนวิชาชีพ การผลิตผลงานของนักเรียนเพื่อจำหน่าย การประกวดโครงงานของนักเรียน นักศึกษาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (เตาแก๊สชีวมวล พลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ) และโรงเรียนบ้านเขาทับควาย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (กระดาษเดินได้) และโรงเรียนวัดตองปุ (เศษผ้ามีชีวิตพิชิตโลกร้อน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)