สพป.ตาก เขต 1 จัดพิธีมอบแว่นสายตา ให้กับนักเรียนที่มีปัญหาการมองเห็น

นายวินัย เมฆหมอก รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธ๊มอบแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ตามโครงการ โลกสวยด้วยสายตา เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 มีนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาเข้ารับแว่นสายตาจาก สำนักงานโลกสวยด้วยสายตา จำนวน 105 คน  หลังจากนั้น ดร.นพดล ตันติพัฒนา ประธานโครงการโลกสวยด้วยสายตา ได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาดวงตา กับนักเรียนที่มารับแว่นสายตาในวันนี้.