โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

วันที่  1  ธันวาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง  ณ  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย  การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาส่งเสริมกระบวนการจัดการสอนของครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท  พี.เอม.ฟูด  จำกัด  มอบ  smart  TV   ขนาด  55  นิ้ว  จำนวน  8  เครื่อง  พร้อมเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบทุกห้องเรียน  โดยนายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นตัวแทนโรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย  รับมอบ  smart  TV   จากประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท  พี.เอม.ฟูด  จำกัด