++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน +

^^^^^^  วันจันทร์   ที่ 2  เดือนธันวาคม พ.ศ.2562   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน   นายทวีผล  แปงณีวงค์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่   ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รางาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน