ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำบุคลากรร่วมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศลฯ

วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม 2562  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงวัฒนาธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี  ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์  พระอารามหลวง   นายธนากร  อึ้งจิตไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ จากทุกภาคส่วน  ประชาชนทั่วไป  ครูและนักเรียน   เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ พร้อมกับข้าราชการ จากทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมี พระอุดมปิฎก (วิจารณ์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.) เจ้าคณะอำเภอพิชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติธรรม